IFS Food : Zagotavljanje varnosti živil

 
 
 
Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001GDPRDrugo


  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.


  IFS standard

  IFS (International Featured Standards) je krovna blagovna znamka 6 mednarodno uveljavljenih standardov in 3 razvojnih programov. Letno je po celem svetu izdanih več kot 26.000 različnih IFS certifikatov.

  Člani so trgovci na debelo in trgovci na drobno.

  IFS Food standard

  Od vseh IFS standardov je trenutno najbolj razširjen in prepoznaven IFS Food standard, po njem je certificiranih več kot 18.000 organizacij v več kot 50 različnih državah, kar ga uvršča med največje in najbolj  priznane standarde za vodenje varnosti in kakovosti živil.

  IFS Food standard je namenjen vsem podjetjem, ki proizvajajo ali pakirajo živila. Razvit je bil leta 2003, kot odgovor na potrebe večjih trgovskih verig in naraščanje števila proizvodov trgovskih blagovnih znamk. Omogoča trgovcem, da ocenjujejo svoje dobavitelje oziroma proizvajalce živil po  enotnih kriterijih za ocenjevanje. Cilj certificiranja po tem standardu je oceniti sposobnost proizvajalca za proizvodnjo in pakiranje živil, ki so varna  in v skladu s specifikacijami odjemalcev in zakonodajnimi zahtevami.

  Prepoznan je bil tudi kot standard za zagotavljanje varnih živil s strani združenja GFSI (Global Food Safety Iniciative).

  Standard natančno popisuje dejavnike z vplivom na varnost živil in usmerja njihovo pravilno obvladovanje. Omogoča in zahteva temeljit individualni pristop do tveganj, ki je specifičen in se nanaša izključno na konkretno organizacijo. Pridobitev certifikata omogoča organizaciji (lažji) vstop v večje trgovske verige, kar nedvomno povečuje njeno prepoznavnost. Z ohranjanjem certifikata se sistem vodenja varnosti živili nenehno izboljšuje, stopnja varnosti povečuje, s tem pa zmanjšujejo operativni stroški (reklamacije, odpoklici, količine odpadkov ipd). Posledično se veča ugled in prepoznavnost organizacije ter zaupanje pri odjemalcih. Cilj certificiranja živil po standardu je oceniti, ali lahko organizacije proizvajajo izdelke, ki so varni, zakoniti in v skladu s specifikacijami kupcev. IFS certificiranje živil je specifično za lokacijo,  vsi ustrezni proizvodi in postopki na tej lokaciji so vključeni v področje ocene živil po IFS Food.

  Končni cilj standarda je zagotoviti potrošniku izbiro varnih in kakovostnih živil ter primerljivost in preglednost v celotni dobavni verigi ter zmanjšanje stroškov dobaviteljev in trgovcev.

  Glavne prednosti certifikata za proizvajalce

  • Povečanje prepoznavnosti  za evropske trgovce: certificirana podjetja so evidentirana na spletni strani IFS.
  • Zmanjšanje števila / dolžine presoj, ki jih sicer izvajajo trgovci.
  • Omogočanje vzpostavitve, vzdrževanja in izboljševanja učinkovitega sistema zagotavljanja kakovosti in varnosti živil. Služi kot orodje vodenja.
  • Povečanje zaupanja oz. prepričanja v sposobnost dobavljati varne, kakovostne in zakonodajno skladne proizvode zainteresiranim strankam (trgovcem). 
  • Zagotavlja zaupanje najvišjega vodstva in delničarjev.


   IFS Food standard zagotavlja potrošniku izbiro varnih in kakovostnih živil