ISO standardi

 
 
 

ISO 9001

ISO 9001 določa merila za sistem vodenja kakovosti. Lahko ga uporabljajo katera koli podjetja, velika ali majhna, ne glede na njegovo področje delovanja.

iso standard 14001

ISO 14001

ISO 14001 zagotavlja praktično orodje za podjetja in organizacije vseh vrst, ki želijo upravljati svoje okoljske odgovornosti.

fsc sledenje lesa

FSC®

FSC® izvaja globalni sistem certificiranja gozdov z dvema ključnima sestavinama, in sicer upravljanje gozdov ter verigo skrbništva.

iso-27001

ISO 27001

ISO 27001 sistem varovanja informacijskih sredstev. Je pomagalo pri zaščiti sredstev, kot so finančne informacije, intelektualna lastnina, podrobnosti o zaposlenih ali informacije, ki vam jih zaupajo tretje osebe.

ohsas 18001

ISO 45001

ISO 45001 (prej poznan kot OHSAS 18001) zagotavlja okvir za prepoznavanje, nadzor in zmanjševanje tveganj, povezanih z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu.

standard TS

IATF 16949

IATF 16949, v povezavi z ISO 9001, določa zahteve sistema vodenja kakovosti za načrtovanje in razvoj, proizvodnjo in po potrebi namestitev in servisiranje izdelkov, povezanih z avtomobilsko industrijo.

iso-500001

ISO 50001

ISO 50001, katerega namen je omogočiti organizaciji, da sledi sistematičnemu pristopu pri doseganju nenehnega izboljševanja na področju energetske učinkovitosti.