ISO 14001 : Sistem ravnanja z okoljem

 
 
 
Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001GDPRDrugo


  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.  iso standard 14001

  Odjemalci, potrošniki in delničarji vedno pogosteje zahtevajo ekološko odgovorne izdelke in storitve. Od podjetij in organizacij pričakujejo, da so skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju. Zahtevajo dokaz te odgovornosti, za podjetja in organizacije pa je to priložnost, da odkrito dokažejo svoja okoljska prepričanja. Kot prvi korak k temu je zagotovo vpeljava sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

  ISO 14001 je sistem za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije in korporacije po celem svetu.

  Omenjeni ISO standard ponuja:

  • harmonizacijo s prostovoljnimi in nujnimi standardi ter zakonskimi predpisi,
  • strukturo, skladno z ISO 9001 – integracija z ISO 9001,
  • nadzor procesov.


  Pogosto zastavljena vprašanja

  ISO 14001 je sistem ravnanja z okoljem. Ta mednarodni standard pomaga podjetjem in organizacijam po vsem svetu vzpostaviti in vzdrževati najboljši sistem upravljanja z okoljem, Organizacije, ki uporabljajo ta certifikat, so našle uspeh na različnih področjih, vključujoč zmanjšano porabo naravnih virov, bolj sistematičen pristop k izpolnjevanju zakonodajnih zahtev in izboljšale ozaveščenost zaposlenih ter okoljsko učinkovitost.

  Ali lahko uporabljam certifikat ISO 14001 za več lokacij na različnih mestih?

  Ko se sistem vzpostavlja, se določi obseg sistema, in sicer katere dejavnosti in lokacije podjetja bodo vključene v sistem ravnanja z okoljem.

  Katerim podjetjem je namenjen standard ISO 14001?

  Vzpostavi ga lahko vsako podjetje. Namen sistema je odgovorno ravnanje z okoljem in skladnost poslovanja z okoljsko zakonodajo. Certifikat ISO 14001 lahko pridobi podjetje kjer sta 2 zaposlena ali pa 1000 zaposlenih. Za vse veljajo enake zahteve standarda. Edina razlika je v tem, da je za manjše podjetje, izvajanje lahko hitrejše in lažje kot pri večjih podjetjih.

  Katera je najnovejša verzija standarda ISO 14001?

  Najnovejša verzija standarda ISO 14001 je ISO 14001: 2015, ki jo je organizacija ISO objavila septembra 2015, in nadomešča predhodno verzijo ISO 14001:2004.

  Katera so nova prenovljena področja v standardu ISO 14001:2015?

  Standard je bil posodobljen, z namenom odzvati se na najnovejše trende v okoljskem upravljanju in vključitvijo dodatnih zahtev za prepoznavanje in razumevanje konteksta organizacije; vodstva; strateškega okoljskega upravljanja; upravljanja tveganj, povezanosti z grožnjami in priložnostmi; razmišljanju o življenjskem ciklu ter o oceni uspešnosti.

  Novi standard omenja »Voditeljstvo« - Kaj to pomeni?

  Obstaja eksplicitna in okrepljena zahteva namenjena vodstvu, da dokaže svojo zavezanost s sistemom. Obstajati mora jasna povezava med poslovno strategijo organizacije in njeno okoljsko politiko ter cilji. To je okrepljena zahteva v zvezi z najvišjim vodenjem. Poenostavljeno povedano, okoljska ozaveščenost ne sme biti samo črka na papirju, temveč se mora dejansko izvajati.

  Najvišje vodstvo bo moralo v celoti prevzeti odgovornost za učinkovitost sistema ravnanja z okoljem, Pri načrtovanju strategije, bo moralo upoštevati vprašanja povezana z okoljem, ter zagotoviti potrebno podporo in vire, da bo sistem ravnanja z okoljem dosegel načrtovani rezultat.


  ISO 14001 je najbolj razširjen standard,
  ki zagotavlja okoljsko skladnost vašega poslovanja