FSC / PEFC : Upravljanje z gozdovi

 
 
 
Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001GDPRDrugo


  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.  FSC in PEFC certifikata

  Kaj zagotavljata FSC in PEFC certifikata?

  Certifikata FSC / PEFC odjemalcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da je bila v izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom do prodajalca. Odjemalcem lesnih izdelkov pa potrjujeta, da zaradi njihovega nakupa ni bil posekan varovan gozd in da se ni naredil golosek. Prav tako potrjuje, da so se spoštovale delavske pravice gozdarjev in da se je ohranilo naravno okolje v kar najširši obliki. Shemi stremita k ohranitvi gozdov oziroma sta zasnovani na odgovornem gospodarjenju z gozdom, ter na principu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka.

  Številni končni kupci že zahtevajo potrdilo, da so opravili okolju prijazen nakup. Iz tega razloga tudi odjemalci od svojih dobaviteljev zahtevajo predložitev potrdila, da so uporabili ustrezen material. Dobavitelji morajo uporabljati certificiran les, ki ga lahko kupijo le v certificiranih gozdovih.

  Vrednost certifikatov FSC / PEFC je, da podjetju omogoča večjo možnost prodaje na zahtevnem tujem trgu..

  Pridobljeni certifikat zahtevajo velika trgovska podjetja, ki v njem vidijo dokaz okolijske ozaveščenosti in pripravljenosti ponuditi odjemalcem izdelke, pridobljene na način, ki upošteva ekološki, socialni in ekonomski vidik.


  Pogosto zastavljena vprašanja

  Poslanstvo FSC® je “Spodbujati okolju prijazno, družbeno koristno in ekonomsko izvedljivo upravljanje svetovnih gozdov. ”

  FSC® ima dva sistema certificiranja: upravljanje gozdov oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi in sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov od drevesa do končnega izdelka.

  Kdo potrebuje certifikat FSC?

  Podjetje, ki ima pravno lastništvo proizvoda s certifikatom FSC® in želi pridobiti trditev FSC® o tem izdelku, mora imeti veljavno potrdilo o verigi hranjenja. To velja tudi za podjetja, ki izdelujejo, tržijo, ponovno označujejo in / ali ponovno pakirajo izdelke. Brez certificiranja FSC® oz. certifikata FSC®, podjetje ne sme v svojih promocijskih dejavnostih uporabljati imena ali blagovnih znamk FSC®.

  Primer podjetja, ki potrebuje FSC®?

  Tiskarna – tiskanje na FSC® certificiranem papirju, ki želi uporabiti logotip FSC®. Proizvajalec embalaže, ki uporablja FSC® material in želi opremiti svoje izdelke s FSC® logom; Grosist na debelo, ki želi trgovati s FSC-certificiranimi lesnimi proizvodi in zahtevati status FSC® teh izdelkov; Distributerja lesa, ki želi kupiti in prodajati vrata FSC® ali izdelovalca pohištva, ki želi uporabiti FSC®-certificiran les za izdelavo pohištva, ki bo prodan kot “FSC®-certificiran”.

  Kakšna je korist certifikata FSC®?

  Certifikat FSC® omogoča podjetjem, da dokažejo okoljsko zavest in se odzivajo na okoljske skrbi strank. Certificiranje FSC® je krepka izjava o kakovosti upravljanja z naravnimi lesnimi viri in papirnimi izdelki.

  Certificiranje FSC® omogoča podjetjem, da dokažejo skladnost s programi, kot sta program LEED za vodenje svetovnega sveta za zeleno gradnjo (USGBC) in shema EU za okolje.

  Certifikat FSC® lahko pripomore k večji prepoznavnosti in omogoča nove tržne priložnosti z diferenciacijo izdelkov.

  Veljavnost certifikata FSC®?

  Certifikat FSC® velja pet (5) let. Hkrati boste morali opraviti letne revizije kot pogoj za ohranitev certifikata. Prav tako boste morali popraviti neskladnosti, ki jih je revizor ugotovil v določenih časovnih okvirih.


  FSC® standard omogoča sledljivost lesa skozi proizvodnjo