All posts in Nekategorizirano

Dan zemlje

Vsako leto 22. aprila obeležujemo svetovni dan zemlje, vse že od leta 1970 dalje. Letos bomo zaznamovali 51. obletnico tega praznika.

Podnebne spremembe in druge degradacije okolja, ki jih je povzročil človek so porušile naše naravne sisteme. Narava trpi. Oceani se polnijo s plastiko, gozdovi se krčijo, srečujemo se z virusom COVID-19 svetovno pandemijo zdravja, povezano z zdravjem našega ekosistema.

Letošnja tema svetovnega dne Zemlje je »Restore Our Earth« (Obnovite našo zemljo).

Obnoviti Zemljo moramo ne samo zato, ker nam je mar za naravni svet, temveč zato, ker na njem živimo. Vsak od nas potrebuje zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna mesta, preživetje, zdravje in srečo.

Pomagajmo rešiti planet kadar koli v letu:

 • Z zmanjšanjem porabe električne energije – ugasni luč, če ni potrebno, da je prižgana,
 • Z omejitvijo uporabe vode – če med umivanjem zob zaprete pipo, lahko prihranite do osem litrov vode na dan,
 • S posaditvijo drevesa – ocenjuje se, da se vsako leto poseka približno 15 milijard dreves na svetu, zato pomagajte nadomestiti to izgubo tako, da posadite svoje drevo. Drevesa absorbirajo ogljikov dioksid in sproščajo kisik, da lahko ljudje dihajo. Zagotavljajo tudi zavetje in hrano za živali,
 • Z zmanjšanjem plastičnih odpadkov – uporabljate izdelke za večkratno uporabo.

Svojo zavezanost k ohranjanju okolja lahko dokažemo tudi z vzpostavitvijo sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter pridobitvijo tega certifikata, s katerim dokazujemo svojo odgovornost do okolja.

Skupaj lahko preprečimo prihajajoče katastrofe podnebnih sprememb in uničenja okolja. Skupaj lahko obnovimo našo Zemljo.

Zdrav planet ni možnost – je nuja.

Vir: https://www.earthday.org/earth-day-2021/

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu     

Globalni dan recikliranja 2021

Ko razmišljamo o naravnih virih, razmišljamo o vodi, zraku, nafti, zemeljskem plinu, premogu in mineralih. To so viri, ki predstavljajo temelj našega obstoja. Vsa naša hrana in tako rekoč naše imetje na koncu izvira iz tako imenovanih teh šestih elementov. Danes brez njih ne moremo preživeti.

Ali se kdaj vprašamo, kaj bo te vire nadomestilo, ko bomo enkrat prišli do točke, ko bo njihova zaloga minimalna in bo zasvetila rdeča lučka?

Rešitev tega je »Recikliranje«, ki je je tako imenovani naš »sedmi vir« in ga je mogoče vedno znova uporabljati.

Recikliranje je ključni del krožnega gospodarstva, ki pomaga zaščititi naše naravne vire. Vsako leto z recikliranimi materiali  prihranimo več kot 700 milijonov ton emisij CO2, po napovedih pa naj bi se do leta 2030 povečalo na milijardo ton.

Svetovni dan recikliranja, 18.marec

Svetovni dan recikliranja je bil ustvarjen leta 2018, da bi pomagal prepoznati in proslaviti pomen, ki ga ima recikliranje pri ohranjanju naših dragocenih primarnih virov. Podpira promocijo recikliranja in reciklažne industrije po vsem svetu, da bi poudarili njeno ključno vlogo pri ohranjanju prihodnosti planeta. Svetovni dan recikliranja spodbuja tudi druge izobraževalne programe, projekte ozaveščanja in inovacijske pobude, ki se osredotočajo na trajnostni in vključujoč razvoj recikliranja.

Globalni dan recikliranja je dan, ko se svet združi in postavi planet na prvo mesto.

Tema letošnjega svetovnega dneva recikliranja, 18. marca, je #RecyclingHeroes – junaki recikliranja.

Globalna fundacija za recikliranje bo predstavila velike in majhne junake ter mesta, mlade in podjetja, ki zagovarjajo inovativne prakse recikliranja in navade po vsem svetu in, ki skupaj pomagajo doseči cilje UN (združenih narodov) za trajnostni razvoj do leta 2030.

Junaki recikliranja, ki jih je predlagala Globalna fundacija za recikliranje iz podjetniškega vidika in, ki promovirajo bolj zelen planet in zagovarjajo recikliranje so:

 • AB INBEV
 • TERRACYCLE
 • Japonski proizvajalec avtomobilov SUBARU
 • Kozmetično podjetje ESTEE LAUDER
 • FJÄLLRÄVEN
 • ADIDAS
 • NIKE

Njihovo vizijo ter dosežene oz. planirane cilje si lahko preberete na spletni strani global recycling – predlagana podjetja za #RecyclingHeroes.

Postavimo planet na prvo mesto, in se tudi mi pridružimo 18. marca svetovnemu dnevu recikliranja z načinom, da namenimo nekaj minut recikliranju, ozavestimo naše zaposlene ter mogoče najdemo rešitev v svoji dejavnosti glede uporabe ali predelave recikliranih materialov in postanemo tudi mi eden od tako imenovanih #RecyclingHeroes, ki utirajo pot v trajnostno prihodnost z inovativnimi praksami in postopki recikliranja.

Viri: https://www.globalrecyclingday.com/

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu    

Sistem za ravnanje z okoljem ISO 14001 in njegove prednosti

Sistem za ravnanje z okoljem (ISO 14001) ima številne prednosti. Med drugim vam lahko pomaga izboljšati podobo podjetja v javnosti, omogoča nove tržne priložnosti ter nadzor nad stroški. Kako in zakaj razkrivam v nadaljevanju.

Izboljša vašo podobo in verodostojnost podjetja

Kako skrbite za okolje? Odgovor na to vprašanje bo zelo pogosto zanimal vaše naročnike, poslovne partnerje, sosede ter lokalno skupnost, ki se nahaja v bližini vašega podjetja ali poslovno sodeluje z vami. Pa tudi pri končnih uporabnikih se lahko zgodi, da se začnejo spraševati, kakšna je okoljska praksa vašega podjetja.

Eden od načinov, kako vsem tem ljudem zagotoviti, da se zavezujete k obvladovanju vplivov vašega podjetja na okolje, je da vzpostavite sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001)Z njim namreč prepoznavate in nadzorujete vplive podjetja na okolje. To vam lahko pomaga izboljšati podobo vašega podjetjaohranjati in izboljšati odnose med skupnostmi ter poslovne odnose. Posledično vam to pomaga izboljšati tudi vaš tržni delež. S pridobitvijo certifikata ISO 14001 imate tudi večje možnosti udeležbe na javnih razpisih, kjer seveda obstaja ta zahteva kot pogoj.

Pomaga vam pri izpolnjevanju zakonskih zahtev

Ena najpomembnejših koristi vzpostavitve sistema ISO 14001 je tudi, da vam zagotavlja okvir za prepoznavanje, spremljanje in upoštevanje različnih okoljskih in zakonskih zahtev, ki veljajo za vaše procese. Večina podjetij jih seveda upošteva že preden se odločijo za vpeljavo ISO 14001, s samim sistemom pa postopek nadgradite tako, da vam ta pomaga pri ohranjanju skladnosti z zakonskimi zahtevami.

In če se vrnemo na zgornjo točko o izboljšanju podobe vašega podjetja, boste ljudem tudi iz tega vidika prikazali, da vas skrbi za okolje. Obenem pa da imate postopek za prepoznavanje in izpolnjevanje različnih zakonskih, regulativnih in pogodbenih zahtev. S tem pa povečate podobo in verodostojnost vašega podjetja.

Izboljša nadzor nas stroški

Vsa podjetja želijo zmanjšati stroške. Pa ste vedeli, da vam lahko sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) pomaga pri nadzoru stroškov? Sistem ravnanja z okoljem namreč zahteva od vas, da začnete prepoznavati, nadzorovati in zmanjševati svoje vplive na okolje, tveganja, izredne razmere itn. Slednje namreč lahko v nasprotnem primeru (če niso prepoznana, nadzorovana) privedejo do stroškov  (npr. strošek pri sanaciji razlitja nevarnih snovi), zakonskih kazni (denarne kazni pri neizpolnjevanju zakonskih zahtev), odškodnin itn.

Z rednim spremljanjem porabe energije, nastajanja odpadkov, porabe vode itn. lahko hitro ugotovite do kakšnih stroškov ter porabe naravnih virov in energentov prihaja v vašem podjetju na letni ravni. ISO 14001 stremi k okoljskim izboljšavam in z dobrimi ter natančnimi podatki glede porabe in stroškov, lahko začnete z uvajanjem izboljšav in sprememb v vaših procesih z namenom zmanjšanja stroškov, prihranka energije, vhodnih materialov (zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba odpadnega materiala).

Eden izmed razlogov za vzpostavitev ISO 14001 v podjetju pa je tudi pomoč okolju. Z odgovornim ravnanjem do okolja boste namreč povzročili manj negativnega vpliva in pripomogli k ohranjanju narave.

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu     

Certifikacijska hiša – zakaj je potrebna in kako izbrati pravo?

Ste v podjetju vzpostavili sistem vodenja po določenem standardu, sedaj pa želite za to pridobiti še ustrezen certifikat? Certifikacijska hiša je tista, ki lahko izvede postopek certificiranja. Preverite, zakaj jo potrebujete in kako izbrati pravo.

Zakaj certifikacijska hiša?

Certifikacija je postopek, s katerim se zagotavlja ali podjetje izpolnjuje zahteve ustreznega standarda. Postopek se konča z uradnim potrdilom o skladnosti in vpisom imetnika certifikata v ustrezni register.

Za pridobitev potrdila je potrebno izvesti postopek certificiranja, ki ga izvede neodvisna tretja stranka, tako imenovana certifikacijska hiša. Ta poda pisno zagotovilo, da je podjetje v skladu s specifičnimi zahtevami (zahtevami standarda).

Pomen izbire prave certifikacijske hiše

Mnoga podjetja na izbiro certifikacijske hiše gledajo kot na izbiro blaga, in sicer iskanje najnižje cene. Cena je res pomemben dejavnik, a vsekakor ni edini.

Če podjetje izbira certifikacijsko hišo glede na najnižjo ceno storitve, se namreč lahko zgodi, da izbere certifikacijsko hišo brez ustreznih izkušenj za presojanje njegove dejavnosti, ima slab sloves na trgu, ga njeni potencialni naročniki in/ali kupci ne prepoznajo, lahko se zgodi, da certifikat, ki ga potrebujete ni potrjen s strani akreditacijskega organa, ki je za vas pomembno in še kaj. Zato je zelo pomembno, da ste pri izbiri previdni in veste, kaj želite.

Kaj upoštevati pri izbiri certifikacijske hiše?

Nekega splošnega odgovora na to vprašanje ni, saj različna podjetja cenijo različne svari. Na primer, lahko se zgodi, da za svojo dejavnost potrebujete in ste vzpostavili zelo specifični standard, pri katerem je za za izvajanje presoje usposobljena le ena certifikacijska hiša. V takem primeru žal nimate veliko možnosti, katero certifikacijsko hišo izbrati. Ko pa že lahko izbirate, upoštevajte naslednje kriterije:

Ugled

Če je namen podjetja uporabljati certifikat v tržne namene, izberite certifikacijsko hišo, ki ima zaradi svojih izkušenj in strokovnega znanja ugled med potencialnimi kupci, naročniki, poslovnimi partnerji itn.

Akreditacija

Vse certifikacijske hiše niso pooblaščene (nimajo licence) oz. niso akreditirane. Če potrebujete certifikat, ki je potrjen tudi s strani akreditacijskega organa, morate preveriti, ali je certifikacijska hiša akreditirana oz. ali ima akreditacijo.

Akreditacija je potrdilo tretje osebe, povezano z organom za ugotavljanje skladnosti (npr. certifikacijsko hišo, inšpekcijskim organom ali laboratorijem), ki formalno dokazuje svojo usposobljenost za izvajanje posebnih nalog ugotavljanja skladnosti (kot so certificiranje, inšpekcijski pregledi in preskušanje). Med znanimi akreditacijskimi organi so, na primer CQI/IRCA, UKAS, ANAB, DAKKS, SLOVENSKA AKREDITACIJA itn.)

Specializacija

Če je vaše podjetje iz specifične branže, npr. banka ali zdravstvena ustanova, je dobro, da izbere certifikacijsko hišo, ki ima za ta področja že certificirana podjetja in izkušene presojevalce.

Izkušnje

Pomembno je, da ima certifikacijska hiša izkušene presojevalce, njihove izkušnje pa so preverljive.

Integrirana revizija

Ste v podjetju vzpostavil le standard ISO 45001, nameravate pa vzpostaviti tudi ISO 9001 in ISO 14001 ali še kakšne druge standarde? V tem primeru, lahko od svoje certifikacijske hiše zahtevate tako imenovano integrirano revizijo oz. integrirano presojo. To pomeni, da se ne opravlja ločenih revizij/presoj za vsak sistem (standard) posebej, temveč se opravi ena integrirana presoja za vse sisteme (standarde). Tako prihranite čas in zmanjšate stroške.

Prilagodljivost

Če izbirate certifikacijsko hišo iz tujine, bo možnosti za prilagajanje manj. Na primer, zelo težko boste spremenili datum certificiranja (npr. če pride do kakšnih sprememb/težav v vašem podjetju), saj znajo biti za presojevalca organizirani in plačani vsi potovalni stroški (npr. letalska karta, nočitev itn.).

Jezik

Certifikacijski postopek poteka veliko bolj gladko, če presojevalec govori vaš jezik. Dokumentacija se namreč pregleduje veliko lažje, če ni jezikovne ovire.

Najprej se vprašajte, kakšne koristi želi podjetje pridobiti s certificiranjem, kaj pričakujete od certifikacijske hiše. In od tu lahko začnete oblikovati kriterije izbire, ki ustrezajo vaši dani situaciji.

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu     

CE znak

Kaj pomeni CE in kako ga pridobim?

Oznaka CE

Večina izdelkov, ki se prodajajo na enotnem gospodarskem prostoru Evropske unije, mora nositi oznako CE, ki označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.

Oznaka CE je kratica besedne zveze francoskega izvora (Conformité Européene) in v prevodu pomeni Evropska skladnost. Obstaja vrsta namenskih direktiv in kar nekaj t.i. harmoniziranih standardov, ki določajo način delovanja, obliko, varnost, sestavo, … izdelkov, za katere je ob njihovem upoštevanju dovoljena prodaja znotraj EU prostora. Na tak način se je evropski prostor poenotil v smislu enakih krovnih kriterijev, ki uporabnikom zagotavljajo varno uporabo izdelkov (seveda je potrebno hkrati v obzir vzeti še navodila za uporabo in ravnati skladno z njimi). Na tržišču se pojavljajo izdelki s ponarejeno CE oznako, zato previdnost ni nikoli odveč. Z namestitvijo CE oznake na izdelek, proizvajalec (ali distributer) prevzame polno odgovornost, da je izdelek skladen z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi.

Read more

Postavitev novega procesa v podjetju

Želite v vašem podjetju vzpostaviti nov proces? Preverite, kako se lotiti njegove postavitve in na kaj morate biti pozorni.

Vzpostavljanja procesa se je najbolje lotiti postopoma, po že vnaprej določenih korakih. Najbolj ključni fazi sta fazi načrtovanja in nadzorovanja. Saj, če se že načrtovanja ne lotimo pravilno, ki je temelj za celotno postavitev procesa, bodo tudi vse nadaljnje faze stale na majavem temelju in bo posledično proces neustrezno postavljen ter verjetno neuspešno izveden oz. neuspešen.

Read more

Obvarujte zdravje zaposlenih v času širjenja virusnih okužb

Zaradi izbruha korona virusa smo podjetja morala za obvladovanje izrednih razmer sprejeti ukrepe za obvarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje nemotenega poslovanja. Poraja pa se vprašanje, kaj bomo z ukrepi, ko se bo zmanjšalo tveganje za pojav koronavirusa? Jih obdržimo? Vse to in še več vam razkrivamo v nadaljevanju.

Read more

Kako lahko ISO standardi pomagajo vašemu podjetju v času epidemije ali drugih kriznih dogodkov

Epidemija je nedvomno presenetila vse ter okrnila naš vsakdan in delo, zato nas te dni mnogi podjetniki sprašujejo, kako naprej. A dobra novica je, da ni še vse izgubljeno. Potrebno je le ohraniti čim bolj hladno glavo in poskusiti na dano situacijo gledati s pozitivnega vidika. Krizne situacije so namreč lahko tudi priložnost za razvoj podjetja. Pri tem so vam lahko v pomoč tudi ISO standardi, v sklopu katerih prepoznavate tveganja, ki jih z ukrepi lahko ali omilite ali izkoristite podjetju v prid – danes in v prihodnosti. Preverite, kako.

Read more

GDPR uredba

Osebni podatki predstavljajo zlato prihodnosti. Navedenega se zaveda tudi Evropska unija, zato je sprejela novo splošno uredbo EU o varstvu podatkov – EU General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR postavlja varstvo osebnih podatkov na novo raven, saj od poslovnih subjektov, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke posameznikov zahteva strožje pogoje za obdelavo in pridobivanje osebnih podatkov. Spremembe pravil varstva osebnih podatkov zato terjajo prilagoditve obdelave in zbiranja osebnih podatkov s strani poslovnih in javnih subjektov. GDPR predstavlja velik izziv za poslovne subjekte, vendar hkrati tudi veliko poslovno priložnost, saj bodo podjetja z ustrezno prilagoditvijo na nova pravila varstva osebnih podatkov strankam lahko sporočila, da so zaupanja vredna ter, da so njihovi osebni podatki ustrezno zavarovani in obdelovani.

Read more

Sistem odgovornosti v podjetju

KDO, KAJ, KAKO ???

Se je že tudi vam dogodilo, da ste bili vsega krivi, da se je na vas zgrnila kopica problemov za katere sploh niste odgovorni? Zakaj jaz? Seveda vi, kdo pa drug.

Pa ste se kdaj vprašali, zakaj sploh prihaja do takih neljubih situacij? Predvsem je to posledica nedogovorjenih odgovornosti in pooblastil znotraj organizacije katere delujete. Pa ne da ljudje bežijo od odgovornosti, seveda se velikokrat tudi to dogaja. Nimajo je določene.

Read more