All posts by tina@eudace.si

Postavitev novega procesa v podjetju

Želite v vašem podjetju vzpostaviti nov proces? Preverite, kako se lotiti njegove postavitve in na kaj morate biti pozorni.

Vzpostavljanja procesa se je najbolje lotiti postopoma, po že vnaprej določenih korakih. Najbolj ključni fazi sta fazi načrtovanja in nadzorovanja. Saj, če se že načrtovanja ne lotimo pravilno, ki je temelj za celotno postavitev procesa, bodo tudi vse nadaljnje faze stale na majavem temelju in bo posledično proces neustrezno postavljen ter verjetno neuspešno izveden oz. neuspešen.

Read more

Kako lahko ISO standardi pomagajo vašemu podjetju v času epidemije ali drugih kriznih dogodkov

Epidemija je nedvomno presenetila vse ter okrnila naš vsakdan in delo, zato nas te dni mnogi podjetniki sprašujejo, kako naprej. A dobra novica je, da ni še vse izgubljeno. Potrebno je le ohraniti čim bolj hladno glavo in poskusiti na dano situacijo gledati s pozitivnega vidika. Krizne situacije so namreč lahko tudi priložnost za razvoj podjetja. Pri tem so vam lahko v pomoč tudi ISO standardi, v sklopu katerih prepoznavate tveganja, ki jih z ukrepi lahko ali omilite ali izkoristite podjetju v prid – danes in v prihodnosti. Preverite, kako.

Read more