ISO – dobre prakse

GDPR uredba

Osebni podatki predstavljajo zlato prihodnosti. Navedenega se zaveda tudi Evropska unija, zato je sprejela novo splošno uredbo EU o varstvu podatkov – EU General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR postavlja varstvo osebnih podatkov na novo raven saj od poslovnih subjektov, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke posameznikov zahteva strožje pogoje za obdelavo in pridobivanje osebnih podatkov. Spremembe pravil varstva osebnih podatkov zato terjajo prilagoditve obdelave in zbiranja osebnih podatkov s strani poslovnih in javnih subjektov. GDPR predstavlja velik izziv za poslovne subjekte, vendar hkrati tudi veliko poslovno priložnost, saj bodo podjetja z ustrezno prilagoditvijo na nova pravila varstva osebnih podatkov strankam lahko sporočila, da so zaupanja vredna ter, da so njihovi osebni podatki ustrezno zavarovani in obdelovani.

Read more

Sistem odgovornosti v podjetju

KDO, KAJ, KAKO ???

Se je že tudi vam dogodilo, da ste bili vsega krivi, da se je na vas zgrnila kopica problemov za katere sploh niste odgovorni? Zakaj jaz? Seveda vi, kdo pa drug.

Pa ste se kdaj vprašali, zakaj sploh prihaja do takih neljubih situacij? Predvsem je to posledica nedogovorjenih odgovornosti in pooblastil znotraj organizacije katere delujete. Pa ne da ljudje bežijo od odgovornosti, seveda se velikokrat tudi to dogaja. Nimajo je določene.

Read more

Informacijska varnost in ISO 27001

Informacijska varnost in najpogostejša varnostna tveganja v podjetjih

Kljub vsakdanjemu upravljanju s tehnologijo se večina podjetij ne zaveda pomembnosti varstva informacijskih sistemov in podatkov pred nezaželenimi posegi nepooblaščenih oseb. Slednje lahko z uporabo, spremembo, uničenjem ali krajo podatkov in intelektualne lastnine družbi povzročijo veliko premoženjsko škodo, izgubo ugleda in celo za določen čas onemogočijo poslovanje.

Read more

CE znak

Kaj pomeni CE in kako ga pridobim?

Oznaka CE

Večina izdelkov, ki se prodajajo na enotnem gospodarskem prostoru Evropske unije, mora nositi oznako CE, ki označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.

Oznaka CE je kratica besedne zveze francoskega izvora (Conformité Européene) in v prevodu pomeni Evropska skladnost. Obstaja vrsta namenskih direktiv in kar nekaj t.i. harmoniziranih standardov, ki določajo način delovanja, obliko, varnost, sestavo, … izdelkov, za katere je ob njihovem upoštevanju dovoljena prodaja znotraj EU prostora. Na tak način se je evropski prostor poenotil v smislu enakih krovnih kriterijev, ki uporabnikom zagotavljajo varno uporabo izdelkov (seveda je potrebno hkrati v obzir vzeti še navodila za uporabo in ravnati skladno z njimi). Na tržišču se pojavljajo izdelki s ponarejeno CE oznako, zato previdnost ni nikoli odveč.

Read more

Ali imata Ferrari in slovenski avtoprevoznik kaj skupnega? Imata. ISO 9001:2015.

Ni skrivnost, da je standard ISO 9001:2015  že septembra izšel v svoji pomlajeni in nadgrajeni podobi. Z nekaterimi svojimi spremembami je povzročil, da je završalo med strokovnjaki, del njih pa je raje nekoliko obstal in čakal, da se z novimi izzivi spoprimejo drugi. Če se v svetovnem merilu lahko pohvali podjetje Ferrari, da so bili eni izmed prvih podjetij, ki so se uspeli certificirati, se Slovenci lahko – kot po naključju – lahko pohvalimo prav tako z junakom na kolesih, ki mu je uspelo med prvimi orati ledino.    Ime slovenskega podjetja, ki se ukvarja z mednarodno špedicijo, je morda nekoliko manj zveneče, a če se nekoliko pošalimo – so zato njegova vozila precej večja od Ferrarijevih.

Read more